Merhaba...

1997 yılında kurmuş olduğumuz KERKÜK VAKFI inandığımız davanın hizmetinde ilkelerimizin kurumsallaştığı bir yuva olarak düşünülmüştür. Bu Vakıf, her zaman insana dönük faaliyetlerin yapılacağı ve kalıcı hizmetlerin programlanacağı bir dava ve kültür ocağı kimliğiyle bir platform görevini üstlenmektedir.
Biz herkese ve her kesime eşit mesafede olup doğruların savunucusu olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu doğrultuda da Irak Türkmenlerinin davası ve geleceği için çalışma kulvarında öncü olup herkesi kucaklayan bir konumda olacağız.
Yıllardır yayınladığımız KARDAŞLIK dergisinin yanında üç lisanda onlarca esere imza atan bu kuruluş herkesi hizmete çağırıyor. Yolumuzdan şaşmadan ve ilkelerimizden taviz vermeden bu yolun yolcusuyuz ve öyle de kalacağız.
Herkese merhaba.

   Erşat Hürmüzlü
Kerkük Vakfı Başkanı
 


Prof.Dr. Suphi Saatçı Antalyada Miamr Sinan Hakkında Seminer Verdi,

Mimar Sinan, dünya tarihine damga vurmuş mimari bir deha Kerküklü yüksek mimar ve akademisyen Prof. Dr. Suphi Saatçi, kişiliği ve dünya mimarisine etki eden eserleri etrafında Mimar Sinan’ı anlattı. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Genç MÜSİAD Antalya Şubesi işbirliği ile düzenlenen ““Mimar Sinan’ı Anlamak” konulu konferansa yoğun bir katılımla Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen konferansa Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Reha Kavas, Genç MÜSİAD Antalya Şubesi Başkanı Ebubekir Yıldız, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu, Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ceyran Sattarova ve çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Mimar Sinan’la ilgili birçok çalışmas

Kerkük Vakfından Ödül Araştırma Yarışması Hakkında Bir Acıklama

Kerkük Vakfından Ödül Araştırma Yarışması Hakkında Bir Acıklama

KERKÜK VAKFINDAN TEBRİK MESAJI

KERKÜK VAKFINDAN TEBRİK MESAJI

KERKÜK VAKFI TÜDMA 36KİTAP ULAŞMIŞTIR

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrenim gören Irak Türkü öğrencimizin aracılığıyle Kerkük Vakfı trafından TÜDM' a Irak Türkleri ve Türkmeneli ile ilgili 36 kitapulaşmıştır.

 

Editör’den TİKA’nın Alkışlanacak Hizmetleri

Editör’den
TİKA’nın Alkışlanacak Hizmetleri

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve kısa adı TİKA olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, özellikle Türkiye sınırları dışında yaptığı faaliyetlerle büyük bir misyon yüklenmiş bulunuyor. TİKA iş birliğinde bulunulması hedeflenen devletler ve topluluklarla iktisadi, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkileri güçlendiriyor. Bunları projeler, programlar ve faaliyetler aracılığıyla geliştiriyor. TİKA, yapılacak katkı, yardım ve ilgili süreçleri yürütmek ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli bir kuruluştur.

TİKA’nın esas faaliyet alanı Osmanlı coğrafyası üzerinde yaratılmış olan kültür varlıklarının korunması, restorasyonu ve gelecek kuşaklara aktarılması üzerinde yoğunlaşmıştır. Bununla da sınırlı kalmayan TİKA bütün bir Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika’daki kardeş toplulukların sağlık, eğitim, sulama ve peyzaj düzenleme gibi alt yapı alanlarında sorunlar yaşayan kardeş ve Müslüman toplulukların da yardımına koşuyor. Onlara gerektiğinde acil insanî yardımlar sunuyor.

TİKA’nın Büroları ve Etkinlikleri
TİKA Balkanlardan Kırım ve Kafkasya Bölgesine, Kırım’dan Suriye, Irak, Lübnan ve Ürdün’e, Moğolistan’dan bütün bir Türk Cumhuriyetlerine, Afganistan, Tacikistan ve Pakistan’a, Mısır ve Afrika ülkelerine kadar uzanan muazzam bir coğrafyayı kapsayan dev bir alanda faaliyet sergiliyor. Bu ülkelerin çoğunda birer büro açmış ve böylece faaliyet ve etkinliğini bizzat bölgede izlemek üzere örgütlenen TİKA, yaklaşık 62 ülkede merkez bürolarına sahip olmuştur.

Yakından takip ederek izlediğimiz TİKA’nın restorasyon, yenileme, ihya projeleri ile eğitim ve sağlık alanlarında insanî yardım ve destekleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için bu kuruluşun sitesine girmek yeterlidir. Şu adresi tıklarsanız önünüzde bütün Osmanlı coğrafyasını görmeniz mümkün olacaktır: www.tika.gov.tr

Öncelikle TİKA’nın sağlık, eğitim, iletişim alt yapısı ve insanî yardım projelerinden bazıları şunlardır:
Nijer-Türkiye Dostluk Okulu ve Dostluk Parkı
Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi İnşası
Yanya Nehri Dere Islahı Projesi
Irak, Tuzhumartu Belediyesi Yol Yapımı
İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı
Irak, Bağdat Radyo FM Kurulması

TİKA’nın yenileme, restorasyon ve düzenleme projelerinden bazı örnekleri de aşağıya alıyoruz:
Kuzey Makedonya, Üsküp Sultan Murad Camii Restorasyonu
Ram Kalesi Restorasyonu
Sudan, Ali Dinar Evi Restorasyonu
Ali Şir Nevai Camii Restorasyonu
Irak, Kerkük Kayseri Çarşısı Restorasyonu
Şeyh Abdulkadir Geylani Türbesi Restorasyonu
Mostar Köprüsü
Sokollu Mehmet Paşa (Drina) Köprüsü (Bosna/Vişegrad)

Alkışı Hak Eden TİKA
Kültür varlıklarının sadece birer madde varlık olmadığını, bunlarla ilgili yaşanan hatıralarla birlikte değer taşıdığını ifade etmek gerekir. Tarihî yapıların hatıralarla birlikte bir bütün oluşturduğunu, koruma anlayışının da bu bilinçle ele alınması gerektiğini vurgulamakta yarar vardır. Cami, köprü, han, hamam ve türbelerin, medeniyet tarihimizde önemli birer varlık oldukları, insana hatta insanlığa yönelik işlevleri ile de ilgi topladıkları unutulmamalıdır. Taşıdıkları evrensel mesajla koruma altına alınmalarının de önemli birer kültür hizmeti oldukları, konuya da bu temel bilinçle yaklaşıldığı zaman anlam kazanacaklarını bir kez daha hatırlatalım.

Camileri, türbeleri, han ve hamamları, konak ve köprüleri ile imparatorluk coğrafyasının şehirleri süsleyen Osmanlı Devleti, tarihin en şerefli sayfalarında yer almaya hak kazanmıştır. Mimarî plastikleri ve estetik değerleri ile medeniyet tarihimizi süsleyen bu kültür varlıkları, Osmanlı Devleti’nin bu geniş coğrafyada yaşayan tebaasına tarih boyunca sunduğu ve hâlâ devam eden hizmetlerin en büyük belgeleridir.

Osmanlı şehirlerinin tamamında yer alan kültür varlıklarının bir kısmı günümüzde Türkiye sınırlarının dışında ve bulundukları bölgelerde hâlâ insanlara hizmet vermeğe devam etmektedir. Türkiye dışında kalan bu eserlerin onarımlarında Türkiye elinden geldiğince destek ve yardım sağlamaktadır. Tarihî eserlerin onarım işlerinde Türkiye hem teknik hem malzeme ve hem de maddî açıdan destek vermektedir.

Türkiye Devletini temsilen TİKA tarafından hâlâ birçok Müslüman ve kardeş ülkelere yardım eli uzatılmaktadır. Türkiye Devleti Osmanlı yadigârı olan bütün tarihî eserlerin korunması ve yaşatılması, Türkiye için ayrıca bir onur meselesidir. Osmanlının evrensel bakışı ve insanlığı kucaklayan misyonunu Türkiye Cumhuriyeti’nin de sürdürmesi, büyük devlet olma anlayışının bir ifadesidir. Üstelik Türkiye bunca ekonomik sıkıntı ve siyasî sorunlarla boğuşmasına rağmen, Osmanlı coğrafyasındaki dost ve komşu ülkelerden yaptığı destek, yardım ve hizmetleri esirgemiyor. Türkiye’nin kendine yakışan bu misyonu sürdürmesi, ona Osmanlı’nın evrensel bakışını sağlıyor. Bu açıdan bakıldığında TİKA, yürekten alkışlanmayı hak ediyor.

Osmanlı dönemi ürünü olan ve geniş bir coğrafyada yer alan eserler, birer anıt eser olarak da büyük değer taşırlar. Bağdat ve Kerkük’te, Şam ve Halep’te, Yemen’de, Kırım’da, Orta Asya’da, Moğolistan’da, Balkan ülkelerinde, tıpkı atalarımız gibi at koşturan TİKA’ya selam olsun. Bu hizmetleri etnik, din ve mezhep ayrımı yapmadan bütün insanlara, Afrika’nın masum ve mazlum fakir toplumlarına sevgi ve şefkat kucağı açan Türkiye ilelebet payidar olacaktır inşallah…

Allah rızası için, karşılık beklemeden, ihlasla hizmet etmek ve bütün insanlığı kucaklamak, Osmanlı Devleti’nin temel politikası idi. Bütün insanların yararlanmasını sağlayan ve herkesin hayatını kolaylaştıran Osmanlı eserleri, gerçekten insanlığın sevgi pınarı olmuştur. Bu eserlerin verdiği hizmetler sayesinde insanların duasını kazanmak, hiç şüphesiz duyguların en güzeli ve en makbulü sayılar.

Tarih boyunca Allah yolunda çaba gösteren Osmanlı Devlet

Bize göre Erşat Hürmüzlü Üç Açık Mektup Daha.. Tam 17 sene önce idi. Bu dergide üç açık mektup yayınladım ve yanında bir itiraf. Irak yeni işgal edilmiş ve karmaşık bir düzen ortaya çıkmıştı. Irak, Ameri

Bize göre
Erşat Hürmüzlü
Üç Açık Mektup Daha..
Tam 17 sene önce idi. Bu dergide üç açık mektup yayınladım ve yanında bir itiraf. Irak yeni işgal edilmiş ve karmaşık bir düzen ortaya çıkmıştı. Irak, Amerikalı bir sivil idareci gözetiminde idare ediliyordu.
İlk açık mektubum Amerikan ve Koalisyon güçlerine idi. Yapılan haksızlıkların bir listesini çıkarıp, sağduyu varsa bunların düzeltilmesi ve adaletin tesisi isteniyordu.
İkinci mektup Türkmenlerin adresine atılmıştı.Aynen şöyle diyorduk:
“Irak Türkmenlerine ve özellikle siyasî arenada rol üstlenmek isteyenlere çok büyük bir rol yüklenmiştir. Bu görev Irak Türkmenlerinin ciddiyetini ispat etmektir.”
Bilmem yanılıyor muydum, rüştümüzü ispat etmek için çok çalışmak, çok yorulmak ve ciddî kadrolar yetiştirmek gerektiğine işaret ederek bazı müteşebbislerimizin kolayına kaçıp, savunulması mümkün olmayan ve hiçbir ideoloji veya bilimsel kaynaktan feyiz almayan tutarsız açıklamalarla kendi “ehimmiyetleri”ni ispatlamakla uğraşarak bu davaya onarılması güç olan zararlar verdiklerini söylemiştik.
Üçüncü mektubumuz Truva atları ve tabela partilerine idi. Türkmenleri güya temsil ettiklerini iddia ederek karşıtlarımızdan para mukabilinde ve o kadarla sınırlı çalışma yapıp da Türkmenlerin asil hareketlerine karşı beyhude bir çaba sarfedenlere hitap etmişti.
Peki itirafımız neydi? Gençlik yıllarını arkada bırakan bazı beyler, bana ve benim gibi düşünen, aynı çizgiyi paylaşan arkadaşlarıma bir ithamda bulunmuşlardı. Güya biz, kendilerini oyalamış, zaman kaybettirmiş ve gençliklerini yaşamalarına mani olmuşuzdur.
Doğrudur dedik, aynen dedikleri gibi oldu, onlara yıllar boyunca doğru yetişmenin, sağlam bir kültür ve sağlam ahlakî oluşumdan geçtiğini söyleyerek, çok az istisna teşkil eden bireylerin buna ayak uydurmamalarından dolayı hayıflanmıştık.
Ne gariptir ki bazıları hop kalkıp hop oturdular. Vallahi ve billahi adlarını ifşa etmemiş, yerlerini ve mevkilerini de deşifre etmemiştik. Hayretle bakanlar oldu, bunlar neden kendilerinin maksut olduklarını zannettiler? Siz biliyor musunuz, nedendi acaba?

Şimdi buradan hareket ederek üç mektup daha açıklayalım dostlar.

Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden Bizim Oğlan Bina Okur…

Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden Bizim Oğlan Bina Okur… Mahir Nakip mnakip@yahoo.com ¨Aynı Tas Aynı Hamam¨ Sözlü Türk edebiyatımızın içerisinde muhtemelen sadece Türkiye’de kullanılan bir atasözüdür ¨bizim oğlan bina okur, döner döner yine okur¨; kendi alanında nadirdir, belki de emsâlsiz. Manasına gelince: Bilerek veya bilmeyerek bir hatanın, hata olduğu bilindiği halde, tekrar tekrar işlenmesi hâlinde söylenir. Bir müradifi de ¨aynı tas aynı hamam¨dır. Bu gibi atasözlerimiz, insanların geçmişten ders çıkarmadığını, bir yanlışlığı tekrar tekrar işleyebildiğini vurgulamak istiyor. İnsanoğlu, hatta topyekûn insanlık tuhaf bir huya sahiptir, ne başkasının düştüğü hatadan ders alır ne de kendi düştüğünden. Bu da normaldir, yoksa akıllıyı cahilden nasıl ayırt edebilecektik? 21. Asrın başlarında ABD’nin Irak’a müdahalesi ile başlayan kargaşa ve kaos, sorunlar ve çıkmazlar yumağı şeklinde kar topu gibi giderek büyüyor. Büyük Ortadoğu Projesi diye başladı, Arap Baharı dediler, DEAŞ sam yeli gibi birkaç Arap ülkesini vurdu geçti ve bugün de birçok Arap ülkesinde, yolsuzluk, rüşvet, güvensizlik ve istikrarsızlık devam edip gitmektedir. Bir-iki Arap ülkesi hariç, hepsi adeta kan ağlıyor. Irak’ta 18 yıl içinde bölünme ihtimalini bir kenara bırakırsak, susuzluk, elektriksizlik, yolsuzluk, rüşvet, düzensizlik, güvensizlik ve istikrarsızlık diz boyunu geçti. Devleti, hükümet değil, partiler, aşiretler ve çeteler idare etmeye başladı. Suriye bölünme arifesinde, Lübnan iflas etmiş, Yemen açlıktan ölüyor, Libya istikrar arıyor, Tunus geriye gidiyor, Afganistan Taliban’a teslim olmak üzere vs. Bunların hiç birisinin kısa ve orta vadede düzeleceği yoktur. Emr-i vakiden mütevellit belki bir 20-30 yıl sonra nisbî bir istikrar sağlanabilir. Ama toplumsal bilinçlenme teşekkül etmedikçe bu ülkelere huzurun geleceğini kimse beklemesin. Irak, bu denklemin muhtemelen en güçlü değişkenidir. 2003’ten bugüne kadar yedi hükümet kuruldu. Hepsi çok (fazla) partili koalisyon olan bu hükümetler hiçbir sorunu çözmediği gibi sorunları daha da büyüttü ve çıkmaza soktu. Çünkü esas yolsuzluğu ve hırsızlığı hükümet üyeleri yapmaktadır. Aynı manzarayı Tunus’ta, Lübnan’da ve Libya’da da görebiliyoruz. Dolayısıyla başta Irak halkı olmak üzere bütün halkların, kurulan hükümetlere olan güveni gün be gün tükeniyor. Demek ki daha uzun bir süre Irak’ta şu aşağıdaki tespitler tekrarlanacaktır: 1. Parlamentoda partiler, listeler ve isimler değişebilir ama Şiilerin, Sünnilerin ve Kürtlerin sandalye sayıları takriben değişmeyecektir. 2. Her seçim sancılı olacak ve her hükümetin kurulması uzun bir süre alacak, çünkü bakanlıkların ve önemli görevlerin paylaşımı uzun bir zaman istemektedir. 3. Hiçbir liste veya parti muhalefette kalmayı istemeyecektir. Çünkü ortada pasta paylaşımı var. 4. Bütün hükümetler koalisyonlu olacaktır. 5. Her hükümet mutlaka Şii, Sünni ve Kürt ayrışma esasına göre kurulacaktır. 6. Hükümet kurmanın amacı,

Kısa Hikâye Kemal Beyatlı Akrep

Kısa Hikâye
Kemal Beyatlı
Akrep
Bilenler bilir, bilmeyenlere hatırlatmak fena fikir sayılmaz, derim bir akrep olarak. Yeryüzünde bütün yaratıklar bizim hem yapımızdan hem de huyumuzdan tiksinir. Hele zehrimizden maazallah diyerek kırk fersah uzağa kaçarlar. Ne yapalım yani, bizim de yapımız bu! Dış dünyamız gibi iç dünyamız da böyle! Değiştirilmesi kolay mı? Şimdi biz buyuz, aynen iki çarpı iki dört eder gibi değiştirecek de halimiz yok. İyilik diye bir şey bizim kitapta yazmaz. Ne kadar çırpınsanız da sözlüklerde bize ait iyilik, insaf, utanma kelimeleri bulamazsınız. Bazı medikal araştırmacılar akrebin zehrinde ilaç veya bir umut olduğuna sizleri inandırmaya çalıştıklarına pek inandığınızı sanmıyorum. Çünkü akrep durup dururken zehrini bir Allah’ın kuluna vermez, bağışlamaz, yardıma yeltenmez. Bütün canlıya iğnesini sokmadan zehirlemeden boşuna emek vermez. O araştırmacılar, bin bir vesileyle ter dökerek ancak bir akrebi sıkıştırarak, keçe kullanarak veya laboratuvardaki aletlerle zehir keselerindeki zehri boşaltırlar. Hele o doktor veya hemşire eli kayar da akrebin kıskacına hedef olursa alimallah dünyaya geldiğine bin pişman olur.

İşte biz buyuz. İnkâr da etmiyoruz. Bizdeki bu özellik Allah’ın yeryüzündeki hikmeti olsa gerek.

Bizdeki huyu Nasrettin Hoca bir fıkrayla ne güzel anlatmıştı hani... Hoca, bindiği dalı kestiği anda küt, diye yere yuvarlanmıştı. Biz de öyleyiz kimse bize güvenmemeli. Yani güvendiğin yani bindiğin dal yani umutlandığın şey neyse seni alaşağı eder, hayatını zindana çevirir. İşte kulağınıza küpe olsun diye söylüyorum.

Ancak bu kadar korkutucu, iğrenç yapımıza insanoğlu niye özenir, ona şaşar dururum. Bazı insanlar yüzmeyi bilmedikleri için yalvara yakara suyun karşı yakasına geçmek ister. Bazen de el etek öper karşıya geçmek için. Suyun bu tarafında bir odun ile farkı olmayan insanlar genelde bu yolu denerler. Belki suyun karşı tarafından odun değil bir yaratık olduğu görülür ve adam yerine koyarlar onu. Öyle bir canhıraş çırpıntıda olur o kimseler.

Güngörmüş bilge kişiler, kıyametin kopmamasının nedeni yeryüzünde hâlâ iyi insanların olduğuna bağlarlar. İşte yeryüzünde o iyi insanlar karşıya geçmek isteyenleri sırtlarına alır ve suyun durgun yerinden ziyade en azgın dalgalı yerlerinde bile sırtlarındakileri dalgaya bırakmazlar.

O iyi insanlar kurbağanın yaptığını yapmazlar.

Akrep verdiği sözü bozup artık sözümde duramayacağım seni sokacağım dediğinde, kurbağa hemen suyun derinlerine dalar ve akrep kardeş yüzmek bilmediği için suyun azgın dalgalarında kayıp olur gider.

Bütün akreplerin huyu aynıdır, değişmez. Huyumuz batsın…

İyi insanlar asla fazilet yoksunu olmazlar. Sırtlarındakini mutlaka karşı kıyıya sapasağlam götürürler. Suyun karşı kıyısına ulaşanlar yeni güne başlar başlamaz, ilk sözü o sırtına alıp suyu geçiren iyi insana laf atmakla başlar.

“Suyu geçerken çizmelerim ıslandı. Onun yüzünden o

AY YILDIZIN GÖLGESİNDE GEYLANİ TÜRBESİ

AY YILDIZIN GÖLGESİNDE GEYLANİ TÜRBESİ Yasin Cemal Galata Tarihi Bağdat şehrinde çeşitli medeniyetlerden kalan eserlerin bir kısmı günümüze kadar gelebilmiş, bir kısmı ise zaman içerisinde yok olup gitmiştir. Türklerin Irak’ı yurt edinmeye başladıkları tarihten itibaren, bilhassa Osmanlı döneminde, bölge ve mezhep farkı gözetmeksizin Irak baştan aşağı imar edilmiştir. Osmanlı devleti döneminde Bağdat’ta köprüler, demiryolları, hastane, su bentleri, barajlar, kışlalar, şehitlikler, idarehaneler, karakolhaneler, sanayi mektepleri, okullar, konaklar, su kanalları, camiler, türbeler, dergâhlar imar edilmiştir. Bağdat’a en büyük imar faaliyetleri Osmanlı döneminde olmuştur. Günümüze kadar gelebilen camiler ve türbeler o dönemde yapılmış ya da yenilenmiştir. Osmanlı’nın mimarı Mimar Sinan tarafından büyük bayındırlık faaliyetleriyle bütün kutsal mekanlar elden geçirilmiştir. Tarih boyunca önemli bir şehir olan Bağdat’ta Türk eserleri günümüzde halen ayaktadır. İslam medeniyetinin manevi önderlerinden Abdülkadir Geylani hazretlerinin türbesi şehrin güneyinde, Babüş-Şeyh mahallesinde yer alır. Selçuklu döneminden günümüze kadar büyük ilgi ve itibar gören türbe Türk mimarisini Irak'ta temsil eden önemli eserlerden biridir. Abdülkadir Geylani 1166 yılında vefat edince, medrese hücrelerinden birine gömülerek üzerine türbe yapılmıştır. Türbe, 1508 Safavi istilası ile zarar görmüş, kısmen harap olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman, 1534 Irakeyn Seferi sırasında Abdülkadir Geylani hazretlerinin türbe ve imaretinin yeniden ihyasını emretmiştir. Mimar Sinan tarafından planlanan, cami, türbe, tekke ile imaretten oluşan bir külliye inşasına başlanmıştır. 1638’de Sultan IV. Murad tarafından esaslı bir şekilde tamir ettirilmiştir. Sonrasında 1674’te Bağdat valisi Silahtar Hüseyin Paşa, 1708’de Sultan III. Ahmet, 1865’te Sultan Abdülaziz ve Sultan II. Abdülhamid dönemlerinde çeşitli bakım ve onarımdan geçmiştir. Irak'taki mimari yapılar içinde en büyük kubbe Abdülkadir Geylani Camii'ne aittir. Etrafı yüksek duvarla çevrili, geniş bir avlu içinde yer alan külliye, cami, türbeler, medrese, tekke, namazgah ve imaretten oluşmaktadır. Külliyenin ve Saat kulesinin yapım, onarım kitabelerinde Osmanlı tuğraları ve Ay yıldız günümüze kadar gelebilmiştir. Osmanlıca kitabelerin günümüz Türkçesiyle tercümeleri şu şekildedir: "Gazilerin ve mücahitlerin sultanı, sultan oğlu sultan Murad Han’ın emri; Osmanlı saltanatında itibar kazanmış Silahtar Mustafa Paşa’nın Hakanının buyruğuna iletmesi ve Allah hayrını kolaylaştırsın ve bu işin gerçekleşmesini istemesi üzerine Yeniçeri Ocağı kethüdası Bektaş Ağa’nın gayretleriyle 1639 yılında tamir edildi.” “B

Sayfalar

Kerkük Vakfı RSS beslemesine abone olun.