Buradasınız

Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden GENÇLER ÜZERİNDEN SİYASET (Mavili Gençler Örneği) Mahir Nakip

Türkmeneli’nden Türk’ün dilinden GENÇLER ÜZERİNDEN SİYASET (Mavili Gençler Örneği) Mahir Nakip mnakip@yahoo.com GençlikBoş Değil Bütün milletlerin tarihine bakıldığında, her zaman en ağır yükün gençlerin sırtına vurulduğu görülür. Bütün savaşlardaön safta çarpışan unsur hep gençlerdir. Şehirde, fabrikada, köyde en ağır bedenî işleri hep gençler üstlenmiştir. Dijitalleşen çağımızda da en yenilikçi icatlara yine gençler öncülük etmektedir. Hasılı gençler barışta ve savaşta bir milletin en değerli varlığıdır. Bir toplumu çocuklar, gençler ve yaşlılar olarak üçe ayırırsak, her kesimin ayrı ayrı vasıf, misyon ve işlevleri olduğunu görürüz: Yaşlılar;nesiller yetiştirir, fikir üretir, yol gösterir, tecrübesini paylaşır, nasihat eder vs. Çocuklar; oynar, öğrenir, hayal kurar, okur, çalışır, bilinçsiz de olsa iyi yetişmeye çalışır, büyüklerine saygı duymayı ve ufaktan ufaktan sorumluluk yüklenmeyi beller. Ama esas hamleleri gençler başlatır. Demek ki milleti bir eve benzetirsek, orta, yani ana direği gençliktir. Bütün bunların yanında madalyonun bir de diğer yüzü vardır. Peyami Safa’nın dediği “gençlik isyan çağıdır” gerçeği unutulmamalıdır. Dünyada çıkan veya çıkarılan isyanların çoğunu gençler, başlatmış, yönetmiş veya isyanlara sebep olmuşlardır. Yetmişli yılların Türkiye’sinde 68 kuşağı olarak anılan ve yetmişli yıllara sıçrayan gençlik hareketleri, 2011’de Ortadoğu’da baş gösteren Arap Baharı, Irak’ta Adil Abdul Mehdi Hükümetinin düşürülmesibu isyanların sadece birkaçıdır. Yani gençlik iki yönlü bir bıçaktır, iyi yönlendirilse faydalı, kötü yönlendirilse zararlı olabilir. Demek ki gençlik iyi yönetilmezse ilaç iken zehire dönüşebilir. Siyasetimizde Gençler Dünyada en sağ kanattan en sol kanada kadar hemen hemen bütün siyasî parti ve hareketlerin dinamosu veya lokomotifi gençler olmuştur. Aynı şekilde bütün siyasî partilerin gençlik teşkilatları vardır.Amerika’da Demokrat ve Cumhuriyetçi partiler gibi kitle partilerinin gençlik teşkilatları göstermelik olurken, Avrupa’da aşırı sağcı, sosyalist ve milliyetçi partilerin gençlik teşkilatları çok etkili ve çoğu zaman da örgütlüdür. Türkiye’de de Milliyetçi Hareket Partisi’nin çizgisinde olan Ülkü Ocakları’nın faaliyetleri de bu istikamettedir. Fiili olarak 2003 yılından sonra bütün Irak sathında faaliyet gösteren Türkmen siyasi partilerinin birer gençlik teşkilatı mevcuttur. Partilerimizin bir kısmı İslami, bir kısmı da milli kimliği ön plana çıkardıkları aşikârdır. Ancak her iki cenahta çok sayıda partinin kurulması, haliyle gençlerin de bölünmelerine sebep olmaktadır. Bir de buna Irak Şii hareketinin bir parçası olan Haşd Şaabi ve Bedir gruplarının oluşturdukları Türkmen teşkilatlarını eklersek, gençlerin bölünmesi bir kat daha artmaktadır. Üstüne üstlük parti ve teşkilatiçi bölünmeleri dedüşünürsek, Türkmen gençlerinin paramparça olduklarını üzülerek söylemek zorunda kalacağız. Türkmen gençliğinde bir potansiyel olmakla beraber bir şuur eksikliği, birlikte iş yapma becerisizliği, aşırı duygusallık gibi kusurlarının olduğu gözden kaçmamaktadır. Çünkü gençlerimiz, Irak devletinin bozuk eğitim sistemi içerisinde iyi eğitilemedikleri için bilinçleri,sosyallikleri, sorumlulukları ve yaratıcılıklarıyeteri kadar gelişmemiştir. Demek ki Irak’ın gerçeklerini göz önüne alırsak, mevcut gençlerin fanatikleşmesi ya da isyankâr olmaları işten bile değil. O zaman biz gençlerimizi bir de kendimiz eğitmemiz gerekmektedir. Mavili Gençler Modeli Mevcut partilere bağlı gençlik teşkilatları, desteklerini parti yönetiminden aldıkları ve (varsa) partinin ideolojisi çizgisinde yetiştirildikleri için bağımsız olduklarından ve hür iradelerinin mevcudiyetinden bahsetmek zordur. Neticede o partinin ideolojisine ve başkanının söylem ve direktiflerinebağlı olmak durumundadırlar. Bu gençlere genelde seçimden seçime iş düşerken, diğer Türkmen parti gençlik teşkilatlarına karşı da (hasım olmasalar bile) mesafeli durmak zorundadırlar. Hatta bu kitlenin içerisinde aynı partinin iki şahsiyetine ayrı ayrı bağlı gençlik grupları bilepeydahlanabiliyor; bu gruplar da sosyal medya üzerinden birbirlerine kıyasıya saldırabilmektedirler. Türkmen davasına daha çok siyasî veçheden bakmak isteyen gençlerin fikrî ve ideolojik yönden yetişmeleri konusunda bir asgari müşterek henüz oluşmamıştır. Onun içindir ki Türkmen partileri arasında en ufak bir fikir veya görüş ayrılığı, gençlerin de ayrışmalarına ve sosyal medyada birbirlerine saldırmalarına sebep olmaktadır. Gençlerimizin istikbalimiz olmaları hasebiyle bu manzara hiç de sağlıklı değil ve hiç de umut vadetmiyor. Bu kof ihtilaf dururkenher iki taraf da milliyetçi olsa ne fayda? Bu kitlenin haricinde ihmal edilmiş iki gençlik kitlesi daha var, biri Türkmen davasının topyekûn bütününe hizmet etmek,ikincisi de tamamen apolitik (gayri siyasi) alanda faaliyet göstermek isteyenler. Bu iki kitle, tamamen politize olmuş parti teşkilatlarına bağlı gençlik kitlelerinden daha hür, daha umut verici daha birleştirici ve daha yaratıcıdırlar diyebiliriz. Bu iki kitlenin bir arada mütalaa edilmeleri, hatta birleştirilmeleri bile mümkündür. Bunun en güzel modeli olarak Mavili Türkmen Gençlerigösterilebilir. Mavili Türkmen Gençleri takriben 50 kişiden müteşekkil. En ilginç ve övülecek yanları 30’unun kız olmasıdır. 5-6 kişileri Türkiye’nin farklı şehirlerinde yüksek eğitimine devam eden gençlerken; gerisinin çoğunluğu Kerkük başta olmak üzere, Tuzhurmatı, Altunköptü, Telafer ve Erbil şehirlerinde bulunmaktadırlar. Ayrıca dergilerinde yazı yazan, faaliyetlerinde rol alan onlarca genç bulunmaktadır. Bunların büyük bir çoğunluğu siyasetten uzak durup, sanatıyla, maharetiyle ve kalemiye Türkmen kültürünü yaşatmak isteyen gençlerdenoluşmaktadır.Aralarındaki haberleşmeyi daha çok sanal ortamda sağlayan bu genç kitle, üç ayrı dalda faaliyet göstermektedir: Mavi Dergi, Mavi Dijital TV ve Mavi Haber. Mavili Gençler tamamen bir amatör ruhla çalışıyor ve Irak Türkmen kültürüne hizmet ediyor. Topluluğun üç ayda bir yayımlanan bir dergisi bulunuyor. Youtube, Facebook, Instegram, Telegram gibi sosyal medyalarda bol miktarda faaliyetleri var. Özellikle kısa metrajlı birkaç filmleri çok çarpıcı mesajlar içermiştir. Bütün Türkmen gençlerinin siyasetle uğraşması veya siyasette pişmesi gerekmiyor, ama gençlerin fikrî yönden gelişmesi ve tekâmül etmesi şarttır. Gençlerin fikrî yönden gelişmesi ve olgunluğa ermesi için gençleri bir parti teşkilatının gençlik kollarına mensup olması da gerekmiyor. Gençlerin sadece parti müesseseleri içindeörgütlenirse, bütün partilerimiz Komünist Partisi hüviyetini kazanır, yani ya Komünistsin ya da Komünist düşmanı. Halbuki biz iradesi hür, vicdanı hür, bağımsız, yenilikçi, atılımcı, sorgulayıcı, yaratıcı bir gençlik istiyoruz.Gençler böyle yetiştikleri takdirde ileride siyasete atıldıklarında birlik ve beraberlikten sadece söz etmezler, aynı zamanda onu yaşarlar. Gençlerimiz, geleceğimizdir. Onları birer alet değil, geleceğimizin birer köşe lideri olarak görelim.

Yazar: 

Mahir Nakip